mgr Bożena Ostrowska
Asystent - Instytut Nauk o Zdrowiu
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Konstantynów 1 H
20-708 Lublin

E-mail: bozena.ostrowska_usun_to@kul.pl