dr hab. Bożena Czernecka-Rej prof. KUL
profesor KUL - Katedra Logiki
Instytut Filozofii
Wydział Filozofii
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Al. Racławickie 14
20-950 Lublin

E-mail: bozena.czernecka-rej_anti_spam@kul.pl
ORCID: 0000-0002-2992-4560