Bożena Czech-Jezierska
dr Bożena Czech-Jezierska
adiunkt - Katedra Prawa Rzymskiego
Instytut Nauk Prawnych
Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Al. Racławickie 14
20-950 Lublin

E-mail: bozena.czech-jezierska_anti_spam@kul.pl
ORCID: 0000-0002-0735-8166