Kościół, Społeczeństwo, Kultura. Prace ofiarowane Profesorowi Wiesławowi Müllerowi z okazji pięćdziesięciolecia pracy naukowej i dydaktycznej
[Church. Society. Culture. Works offered to Professor Wiesław Müller on the the fiftieth anniversary of scientific and didactic activity]

Członkostwo w komitecie redakcyjnym książki

Miejsce: Lublin
Rok wydania: 2004