Tomasz Graff, Marcin Campius Wadowita (ok. 1567–1641). Duchowny i profesor Uniwersytetu Krakowskiego, Kraków 2018, Societas Vistulana – Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie, ss. 605

Recenzja naukowa w czasopiśmie

Czasopismo: Odrodzenie i Reformacja w Polsce (ISSN: 0029-8514)
Rok wydania: 2020
Tom: 64
Strony od-do: 233-239
DOI: http://doi.org/10.5281/zenodo.4428074