Rozwój struktur parafialnych i dekanalnych metropolii mohylewskiej (1783–1918)
[The Development of Parish and Deanery Structures of Mogilev Metropolis (1783–1918)]

Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

Czasopismo: Studia z Dziejów Rosji i Europy Środkowo-Wschodniej (ISSN: 1230-5057)
Rok wydania: 2019
Tom: 54
Numer czasopisma: 2
Strony od-do: 5-42
Streszczenie: Artykuł w układzie chronologicznym przedstawia analizę geograficzno-historyczną rozwoju struktur parafialnych w metropolii mohylewskiej w latach 1783–1918. Główną podstawę źródłową stanowią schematyzmy diecezjalne oraz spisy duchowieństwa. Zmiany sieci parafialnej zostały ukazane w ramach jednostek administracyjnych wyższego rzędu: dekanatów oraz diecezji (mohylewskiej, wileńskiej, żmudzkiej, łucko-żytomierskiej, kamienieckiej, mińskiej, tyraspolskiej). Tekst podejmuje próbę interpretacji tych zmian przez określenie ich przyczyn i okoliczności.
Słowa kluczowe: Kościół katolicki, metropolia mohylewska, parafie, Rosja, geografia historyczna, schematyzmy diecezjalne
Dostęp WWW: https://apcz.umk.pl/czasopisma/index.php/SDR/article/view/SDR.2019.2.01/24757
DOI: 10.12775/SDR.2019.2.01Cytowanie w formacie Bibtex:
@article{1,
author = "Bogumił Szady",
title = "Rozwój struktur parafialnych i dekanalnych metropolii mohylewskiej (1783–1918)",
journal = "Studia z Dziejów Rosji i Europy Środkowo-Wschodniej",
year = "2019",
number = "2",
pages = "5-42"
}

Cytowanie w formacie APA:
Szady, B. (2019). Rozwój struktur parafialnych i dekanalnych metropolii mohylewskiej (1783–1918). Studia z Dziejów Rosji i Europy Środkowo-Wschodniej, 2, 5-42.