[Rec.:] Łukasz Gołaszewski, Spory o dziesięciny. Świeccy i duchowni w Knyszynie na przełomie XVI i XVII wieku, Warszawa 2016, Wydawnictwo Campidoglio, Instytut Badań nad Dziedzictwem Kulturowym Europy, ss. 251
[[Rev.:] Łukasz Gołaszewski, Spory o dziesięciny. Świeccy i duchowni w Knyszynie na przełomie XVI i XVII wieku, Warszawa 2016, Wydawnictwo Campidoglio, Instytut Badań nad Dziedzictwem Kulturowym Europy, ss. 251]

Recenzja naukowa w czasopiśmie

Czasopismo: Odrodzenie i Reformacja w Polsce (ISSN: 0029-8514)
Rok wydania: 2018
Tom: 62
Strony od-do: 203-208
Dostęp WWW: http://www.rcin.org.pl/Content/71808/WA303_93593_A512-62-2018_OiR-recenzje.pdf