Dawna mapa jako źródło w badaniach geograficzno-historycznych w Polsce
[Old map as a Source in Geospatial-Historical Research in Poland]

Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

Czasopismo: Kwartalnik Historii Kultury Materialnej (ISSN: 0023-5881)
Rok wydania: 2018
Tom: 66
Numer czasopisma: 2
Strony od-do: 129-141
Dostęp WWW: https://rcin.org.pl/dlibra/publication/89886/edition/70451/contentCytowanie w formacie Bibtex:
@article{1,
author = "Bogumił Szady",
title = "Dawna mapa jako źródło w badaniach geograficzno-historycznych w Polsce ",
journal = "Kwartalnik Historii Kultury Materialnej",
year = "2018",
number = "2",
pages = "129-141"
}

Cytowanie w formacie APA:
Szady, B. (2018). Dawna mapa jako źródło w badaniach geograficzno-historycznych w Polsce . Kwartalnik Historii Kultury Materialnej, 2, 129-141.