Beata Parysiewicz
dr hab. Beata Parysiewicz
Adiunkt - Katedra Nauk o Rodzinie
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Al. Racławickie 14, 20-950 Lublin

E-mail: beata.parysiewicz_anti_spam@kul.pl
ORCID: 0000-0002-9153-9399