dr Barbara Borowska
adiunkt - Katedra Pedagogiki Chrześcijańskiej i Biografistyki Pedagogicznej
Instytut Pedagogiki
Wydział Nauk Społecznych
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Al. Racławickie 14
20-950 Lublin

E-mail: barbara.borowska_anti_spam@kul.pl
ORCID: 0000-0002-7859-2881