2020

Prace licencjackie
 • Ryzyko kursu walutowego w obrocie międzynarodowym
 • Kryptowaluta bitcoin jako waluta rezerwowa
 • Wpływ zmian klimatycznych na migracje w ujęciu globalnym
 • Makroekonomiczne uwarunkowania rozwoju gospodarczego państw ASEAN
 • Sytuacja ekonomiczna kobiet na rynku pracy w Unii Europejskiej
 • Zjawisko protekcjonizmu w międzynarodowej polityce gospodarczej
 • Konkurencyjność handlu zagranicznego Polski po wejściu do Unii Europejskiej
 • Ekonomiczne uwarunkowania rozwoju turystyki międzynarodowej w Polsce
Prace magisterskie
 • Pozycja Wielkiej Brytanii w gospodarce światowej.
 • Polityka energetyczna Ukrainy w relacjach gospodarczych z Unią Europejską
 • Bezpieczeństwo energetyczne Polski w aspekcie wyzwań politycznych, gospodarczych i ekologicznych.
 • Umowa o wolnym handlu UE-ASEAN, stan obecny oraz dalsze perspektywy rozwoju
 • Zmiany struktury handlu pomiędzy Polską a Niemcami w okresie transformacji
 • Mercosur w świetle polityki wolnego handlu i protekcjonizm

2019

Prace magisterskie
 • Bezpieczeństwo energetyczne państw Unii Europejskiej
 • Ekonomiczne przyczyny i skutki migracji międzynarodowych w krajach Unii Europejskiej
 • Międzynarodowa współpraca Rosji w zakresie energetyki
 • Analiza porównawcza największych spółek branży farmaceutycznej notowanych na wybranych kontynentach
 • Rozwój wspolpracy gospodarczej państw Europy Środkowej i Wschodniej
 • Wyzwania migracyjne w XXI wieku