Dr hab. Bartosz Jóźwik
dyrektor Instytutu Ekonomii i Finansów na Wydziale Nauk Społecznych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II oraz kierownik Katedry Ekonomii Międzynarodowej

Zainteresowania naukowe:
Integracja europejska, transformacja gospodarcza, rozwój ekonomiczny oraz międzynarodowa ekonomia środowiska

Prowadzone badania naukowe:
Realna konwergencja gospodarcza państw członkowskich Unii Europejskiej z Europy Środkowej i Wschodniej; Wzrost gospodarczy i degradacja środowiska w państwach Europy Środkowej; Religia, wzrost gospodarczy i degradacja środowiska.

Współpraca z ośrodkami zagranicznymi:
Nanovic Institute for European Studies at University of Notre Dame; Faculty of Economics and Business Management, National University of Laos, Lao People's Democratic Republic, Ukrainian Catholic University.

Ostatnia aktualizacja: 18.02.2020 18:11