Barbara Wierzchowska
konserwator książki - Pracownia Introligatorska
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Al. Racławickie 14, 20-950 Lublin

E-mail: barbara.wierzchowska_anti_spam@kul.pl