mgr Barbara Szymczak
specjalista - Biuro Karier KUL
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Al. Racławickie 14, 20-950 Lublin

E-mail: barbara.szymczak_anti_spam@kul.pl