Barbara Okulska
mgr Barbara Okulska
asystent - Studium Języków Obcych
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Al. Racławickie 14, 20-950 Lublin

E-mail: barbara.okulska_anti_spam@kul.pl