dr hab. Barbara Klonowska prof. KUL
Profesor KUL - Katedra Literatury i Kultury Angielskiej
Instytut Literaturoznawstwa
Wydział Nauk Humanistycznych
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Al. Racławickie 14
20-950 Lublin

E-mail: barbara.klonowska_anti_spam@kul.pl
ORCID: 0000-0001-8327-854X