Barbara Grondkowska
dr Barbara Grondkowska
Specjalista - Centrum Studiów Mediewistycznych
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Al. Racławickie 14
20-950 Lublin

E-mail: barbara.grondkowska_anti_spam@kul.pl
ORCID: 0000-0002-2987-1809