dr Barbara Cichy-Jasiocha
adiunkt - Katedra Psychologii Różnic Indywidualnych
Instytut Psychologii
Wydział Nauk Społecznych
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Al. Racławickie 14
20-950 Lublin

E-mail: barbara.cichy-jasiocha_anti_spam@kul.pl
ORCID: 0000-0001-5363-4240