S. prof. dr hab. Barbara Chyrowicz
profesor - Katedra Etyki
Instytut Filozofii
Wydział Filozofii
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Al. Racławickie 14
20-950 Lublin

E-mail: barbara.chyrowicz_anti_spam@kul.pl
ORCID: 0000-0002-0919-3844