Artur Podsiadły
mgr Artur Podsiadły
p.o. Dyrektor Biblioteki Uniwersyteckiej - Biblioteka Uniwersytecka
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Al. Racławickie 14
20-950 Lublin

E-mail: artur.podsiadly_anti_spam@kul.pl