2018
Recenzja naukowa w czasopiśmie


Artykuł popularnonaukowy w czasopiśmie


Artykuł w czasopiśmie


Wygłoszenie referatu na konferencji międzynarodowej

2017Artykuł popularnonaukowy w czasopiśmie


Wygłoszenie referatu na konferencji międzynarodowej
2016
Wygłoszenie referatu na konferencji2015


Artykuł nierecenzowany w czasopiśmie


2014


Artykuł nierecenzowany w czasopiśmie
Redakcja naczelna czasopisma naukowego

2013
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany


Redakcja naczelna czasopisma naukowego2012Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

Redakcja naczelna publikacji naukowej


Organizacja konferencji krajowej


Kierownictwo realizowanego projektu finansowanego z budżetu KUL


Wykonawca w realizowanym projekcie finansowanym z budżetu KUL


Członkostwo w krajowej organizacji o charakterze naukowym


Organizacja festiwalu nauki2011

Recenzja naukowa w czasopiśmie


Redakcja naczelna publikacji naukowej


Wygłoszenie referatu na konferencji międzynarodowej


Organizacja konferencji krajowej
Kierownictwo realizowanego projektu - samorząd terytorialny


Wykonawca w realizowanym projekcie - samorząd terytorialny


Kierownictwo realizowanego projektu finansowanego z budżetu KUL


Wykonawca w realizowanym projekcie finansowanym z budżetu KUL2010

Recenzja naukowa w czasopiśmieCzłonkostwo w komitecie redakcyjnym czasopisma naukowego


Kierownictwo realizowanego projektu finansowanego z budżetu KUL


Wykonawca w realizowanym projekcie finansowanym z budżetu KUL2009

Organizacja festiwalu nauki2008Kierownictwo realizowanego projektu finansowanego z budżetu KUL


Wykonawca w realizowanym projekcie finansowanym z budżetu KUL2007


Członkostwo w innej organizacji międzynarodowej


2006


Członkostwo w krajowej organizacji o charakterze naukowym


2005

  • Towarzystwo Naukowe Sandomierskie

  • 2004

  • Klubu Inteligencji Katolickiej im. Czesława Strzeszewskiego w Lublinie

  • Członkostwo w innej organizacji krajowej


    1016


    Recenzja naukowa w czasopiśmie