Arkadiusz Wszoła
Specjalista ds. Obrony Cywilnej - Sekcja Bezpieczeństwa i Higieny Pracy
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Al. Racławickie 14, 20-950 Lublin

E-mail: arkadiusz.wszola_anti_spam@kul.pl