• Doktor habilitowany nauk humanistycznych w zakresie filozofii
  • Adiunkt przy Katedrze Antropologii Filozoficznej i Filozofii Prawa, Wydział Filozofii KUL.
Ostatnia aktualizacja: 16.10.2018 16:32