mgr Arkadiusz Czarnecki
Asystent - Studium Wychowania Fizycznego i Sportu
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Al. Racławickie 14, 20-950 Lublin

E-mail: arkadiusz.czarnecki_usun_to@kul.pl