Ks. dr hab. Antoni Nadbrzeżny
adiunkt - Katedra Pneumatologii, Eklezjologii i Mariologii
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Al. Racławickie 14, 20-950 Lublin

E-mail: antoni.nadbrzezny_anti_spam@kul.pl
ORCID: 0000-0003-0973-3625