Ks. prof. dr hab. Antoni Dębiński
Profesor - Katedra Prawa Rzymskiego
Instytut Nauk Prawnych
Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Al. Racławickie 14
20-950 Lublin

E-mail: antoni.debinski_anti_spam@kul.pl
ORCID: 0000-0003-0777-7448