Absolwentka Wydziału Nauk Społecznych KUL – Instytut Pedagogiki oraz Wydziału Filozofii KUL – Instytut Filozofii Teoretycznej. Od początku zatrudnienia w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim związana z Katedrą Filozofii Wychowania (Instytut Pedagogiki).

Stopień doktora nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki uzyskała na podstawie rozprawy Personalistyczna filozofia wychowania jako fundament pedagogiki dialogu, przygotowanej pod kierunkiem prof. dra hab. Wojciecha Chudego.

Ukończyła studia podyplomowe z zakresu edukacji i rehabilitacji osób z autyzmem i zespołem Aspergera (WSEI) oraz odbyła następujące szkolenia w Centrum Metody Krakowskiej:

- Terapia neurobiologiczna dla początkujących,

- Programowanie języka dla dzieci z zaburzeniami komunikacji (niesłyszących, autystycznych, z afazją),

- Symulataniczno-sekwencyjna nauka czytania,

- Stymulacja mechanizmów lewopółkulowych - usprawnianie lewej półkuli mózgu.

Prowadziła zajęcia terapeutyczne dla dzieci ze spektrum autyzmu. 

 

 

Ostatnia aktualizacja: 05.02.2020 23:32