Anna Szafranek-Nakonieczna

Rozpoznanie aktywności i próba identyfikacji bakterii metanotroficznych zasiedlających skały przywęglowe kopalni Górnośląskiego Zagłębia Węglowego
[Determination of the methanotrophic activity and identification of the methanotrophic bacteria inhabitting coalbed rocks in the area of Upper Silesian Coal Basin ]

Wykonawca w złożonym projekcie finansowanym przez MNiSW

Nazwa jednostki: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego