Anna Szafranek-Nakonieczna

Staż naukowo-badawczy
[Scientific training]

Staż finansowany ze środków własnych

Miejsce: Lublin
Nazwa jednostki: Zakład Biogeochemii Środowiska Przyrodniczego