Anna Szafranek-Nakonieczna

Staż naukowy z zakresu metod biologii molekularnej stosowanej do procesowania prób glebowych
[Scientific training of molecular biology with respect to the soil samples]

Staż finansowany ze środków własnych

Miejsce: Warszawa
Nazwa jednostki: Instytut Biochemii i Biofizyki PAN, Warszawa