Anna Szafranek-Nakonieczna

Oznaczanie aktywności mikrobiologicznej technogenicznych utworów glebowych wykształconych z odpadów poprzemysłowych zawierających siarczki żelaza w rejonie nieczynnej kopalni w Rudkach (Góry Świętokrzyskie) oraz próba oceny wpływu właściwości środowiska glebowego na aktywność mikroorganizmów w badanych utworach

Udział w zawarciu umowy z krajowym ośrodkiem naukowym