Anna Szafranek-Nakonieczna

Naturalna i stymulowana aktywność metanogeniczna węgli kopalnych
[Natural and stimulated methanogenic activity of fossil coals]

Wykonawca w złożonym projekcie finansowanym przez NCN