Anna Szafranek-Nakonieczna

Naturalna i stymulowana aktywność metanogeniczna polskich węgli kopalnych
[Natural and stimulated methanogenic activity of Polish fossil coals]

Wykonawca w złożonym projekcie finansowanym przez NCN