Anna Szafranek-Nakonieczna

Reviewer in the scientific journal

Członkostwo w zespole recenzentów czasopisma naukowego

Czasopismo: Frontiers in Environmental Microbiology(FEM)