Anna Szafranek-Nakonieczna

Analiza metagenomiczna konsorcjum uczestniczącego w transformacji węgli
[Metagenomic analysis of a consortium participating in the transformation of coal]

Prezentacja na konferencji krajowej

Nazwa konferencji: I OGÓLNOPOLSKIE SYMPOZJUM MIKROBIOLOGICZNE „Metagenomy Różnych Środowisk”
Współautorzy: Zofia Stępniewska, Agnieszka Kuźniar, Anna Pytlak
Miejsce: Puławy, IUNG