Anna Szafranek-Nakonieczna

The composition of the peat methanogenic consortium involved in the transformation of a coals

Prezentacja na konferencji międzynarodowej

Nazwa konferencji: XI International Scientific Conference „CURRENT ENVIRONMENTAL ISSUES – 2016”
Współautorzy: Zofia Stępniewska, Agnieszka Kuźniar, Anna Pytlak
Miejsce: Białoruś, Grodno