Anna Szafranek-Nakonieczna

Methanotrophic activity of rocks surroundings salt deposits in Wieliczka salt mine

Prezentacja na konferencji międzynarodowej

Nazwa konferencji: XI International Scientific Conference „CURRENT ENVIRONMENTAL ISSUES – 2016”
Współautorzy: Zofia Stępniewska, Weronika Goraj, Agnieszka Wolińska, Artur Banach, Andrzej Górski
Miejsce: Białoruś, Grodno