Anna Szafranek-Nakonieczna

Wskaźniki oceny jakości gleb technogenicznych (Technosols) ukształtowanych na składowiskach odpadów poprzemysłowych

Prezentacja na konferencji krajowej

Nazwa konferencji: Warsztaty naukowe „Wskaźniki oceny jakości gleb”
Miejsce: Warszawa, SGGW