Anna Szafranek-Nakonieczna

The effect of glyphosate on the soil microbial activity

Prezentacja na konferencji międzynarodowej

Nazwa konferencji: International Conference ”Biodiversity conservation on farmlands at crossroads”
Współautorzy: Agnieszka Wolińska, Agnieszka Kuźniar, Katarzyna Sapko, Zofia Stępniewska
Miejsce: Puławy, IUNG