Anna Szafranek-Nakonieczna

Methylotrophs in agricultural and wasteland soils of Lublin region

Prezentacja na konferencji międzynarodowej

Nazwa konferencji: International Conference ”Biodiversity conservation on farmlands at crossroads”
Współautorzy: Agnieszka Wolińska, Agnieszka Kuźniar, Urszula Zielenkiewicz, Dariusz Izak, Zofia Stępniewska, Mieczysław Błaszczyk
Miejsce: Puławy, IUNG