Anna Szafranek-Nakonieczna

Coal derived organic matter – a means to overcome soil degradation?

Prezentacja na konferencji międzynarodowej

Nazwa konferencji: International Conference ”Biodiversity conservation on farmlands at crossroads”
Współautorzy: Zofia Stępniewska, Anna Pytlak, Agnieszka Kuźniar, Agnieszka Wolińska, Artur Banach
Miejsce: Puławy, IUNG