Anna Szafranek-Nakonieczna

Metanogeniczny potencjał wybranych gleb torfowych Poleskiego Parku Narodowego
[Methanogenic potential of selected peat soils from Poleski National Park]

Prezentacja na konferencji krajowej

Nazwa konferencji: 50 Ogólnopolska Konferencja Naukowa ”MIKROORGANIZMY W OCHRONIE ŚRODOWISKA I BIOTECHNOLOGII”
Współautorzy: Anna Pytlak, Zofia Stępniewska
Miejsce: Sieniawa