Anna Szafranek-Nakonieczna

Bacteroidetes czułym wskaźnikiem degradacji biologicznej gleb rolniczych Lubelszczyzny
[ Bacteroidetes as a sensitive indicator of biological degradation in agricultural soils of Lublin region]

Prezentacja na konferencji krajowej

Nazwa konferencji: 50 Ogólnopolska Konferencja Naukowa ”MIKROORGANIZMY W OCHRONIE ŚRODOWISKA I BIOTECHNOLOGII”
Współautorzy: Agnieszka Wolińska, Agnieszka Kuźniar, Urszula Zielenkiewicz, Dariusz Izak, Zofia Stępniewska, Mieczysław Błaszczyk
Miejsce: Sieniawa