Anna Szafranek-Nakonieczna

Potencjalna możliwość wykorzystania metanogenów torfowiskowych w zgazowywaniu materiałów o różnym stopniu uwęglenia
[The potential use of methanogens inhabiting peat in gasification of materials at different carbon ranks]

Wygłoszenie referatu na konferencji krajowej

Nazwa konferencji: III KONFERENCJA NAUKOWA „ENERGIA I ŚRODOWISKO PRODUKCJA – ZARZĄDZANIE – LOGISTYKA”
Współautorzy: Zofia Stępniewska, Anna Pytlak
Miejsce: Urszulin