Anna Szafranek-Nakonieczna

Aktywność respiracyjna w profilu gleb mineralnych Polski wyznaczona techniką chromatografii gazowej
[Respiration activity in profile of Polish mineral soils determined by gas chromatography]

Prezentacja na konferencji krajowej

Nazwa konferencji: I Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Metody chromatograficzne w nauce, przemyśle i medycynie"
Współautorzy: Patrycja Kluziak, Agnieszka Kowalczyk, Agnieszka Wolińska
Miejsce: Lublin, Instytut Biotechnologii KUL