Anna Szafranek-Nakonieczna

Zastosowanie chromatografii gazowej w badaniach aktywności mikrobiologicznej gleb hydrogenicznych o różnym sposobie użytkowania
[Gas chromatography application for microbial activity determination in hydrogenic soils of different way of land use]

Prezentacja na konferencji krajowej

Nazwa konferencji: I Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Metody chromatograficzne w nauce, przemyśle i medycynie"
Współautorzy: Weronika Wrona, Aleksandra Szado, Agnieszka Wolińska
Miejsce: Lublin, Instytut Biotechnologii KUL