Anna Szafranek-Nakonieczna

Metody chromatograficzne w analizie aktywności metanotrofów i metanogenów
[Chromatographic methods analysis of methanotrophs and methanogens activity]

Prezentacja na konferencji krajowej

Nazwa konferencji: I Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Metody chromatograficzne w nauce, przemyśle i medycynie"
Współautorzy: Agnieszka Wywłoka, Agnieszka Helon, Weronika Goraj, Anna Pytlak
Miejsce: Lublin, Instytut Biotechnologii KUL