Anna Szafranek-Nakonieczna

Biological conversion of brown coals to methane – alternative method of the resource use?

Prezentacja na konferencji międzynarodowej

Nazwa konferencji: IX Międzynarodowy Kongres Górnictwa Węgla Brunatnego
Współautorzy: Zofia Stępniewska, Anna Pytlak
Miejsce: Bełchatów