Anna Szafranek-Nakonieczna

OM decomposition degree effect on methane production and oxidation in swamp forest soil (Poleski National Park Poland)

Prezentacja na konferencji międzynarodowej

Nazwa konferencji: Soil Functions and Climate Change - do we underestimate the consequences of new disequilibria in soil properties?
Współautorzy: Zofia Stępniewska, Danuta Urban, Kinga Włodarczyk
Miejsce: Niemcy, Kiel