Anna Szafranek-Nakonieczna

Are the agricultural soils from Lublin region biologically degraded?

Prezentacja na konferencji międzynarodowej

Nazwa konferencji: 29th Congress of the Polish Society of Soil Science „Soil Resources and Sustainable Development”
Współautorzy: Agnieszka Wolińska, Urszula Zielenkiewicz, Hanna Rekosz-Burlaga, Agat Goryluk-Salmonowicz, Artur Banach, Mieczysław Błaszczyk, Zofia Stępniewska
Miejsce: Wrocław, Uniwersytet Przyrodniczy